Polityka plików cookies

Adrian Prymas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cioss Adrian Prymas, z siedzibą ul. Warszawska 73, 98-400 Wieruszów jako administrator danych osobowych przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych użytkowników odwiedzających jej serwisy internetowe.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Na tej podstawie Adrian Prymas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cioss Adrian Prymas, z siedzibą ul. Warszawska 73, 98-400 Wieruszów nie dokonuje żadnej identyfikacji użytkowników strony internetowej. Nadto żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie
  • nazwę stacji klienta
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
  • czas nadejścia zapytania • pierwszy wiersz żądania HTTP
  • kod odpowiedzi HTTP
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Moniki Muchy prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MEBLIFY Monika Mucha, z siedzibą ul. Akacjowa 18, 98-400 Wieruszów nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.